سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 91/4/23 | 7:20 صبح | نویسنده : ...

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هرکجا هست خدایا بسلامت دارش

   اگر چه روز من و روزگار می گذرد

   دلم خوش است که با یاد یار می گذرد

   چقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی است

   قطار عمر که در انتظار می گذرد

   کسی که آمدنی بود و هست، می آید

   بدین امید، زمستان، بهار، می گذرد

   نشسته ایم به راهی که از بهشت امید

   نسیم رحمت پروردگار می گذرد

   به شوق زنده شدن، عاشقانه می میرم

   دو باره زیستنم زین قرار می گذرد

   همان حکایت خضر است و چشمه ظلمات

   شبی که از بَرِ شب زنده دار می گذرد

   شبت همیشه شب قدر باد و، روزت خوش

   که با تو روز من و روزگار می گذرد




  • پنجه آفتاب
  • شرم
  • ضایعات