سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 91/1/13 | 8:6 عصر | نویسنده : ...

صلی الله علیک یا فاطمة الزهراء لعن الله قاتلیک و ظالمیک

شمـع وجود فاطمـه س سوسو گرفتـه است

شب با سکوت بغض علی ع  خو گرفته است

آتـش گـرفت جـان علی ع  با شرار آه

وقتی که از ولی خدا رو گرفته است

در دست ناتوان خودش بعد ماجرا

این بار چندم است که جارو گرفته است

قلب تمام ارض و سماوات و عرش و فرش

یک جـا بـرای غـربـت بـانو گـرفته است

حـتی وجـود میخ و در و تـازیـانـه ها

عطر و مشام از گل شب بو گرفته است

بـا ازدحـام مـوج مخـالف بیـا ببین

کشتی عمر فاطمه پهلو گرفته است

***

مردی که بدر و خیبر و خندق حماسه ساخت

سـر در بغــل گـرفتــه و زانــو گـرفـته است
  • پنجه آفتاب
  • شرم
  • ضایعات