سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 88/8/30 | 1:21 صبح | نویسنده : ...

الهی وربی من لی غیرک

نامت چیست ؟

- آدم

محل تولد ؟

- بهشت پاک

اینک محل سکونت ؟

- زمین خاک

قدت ؟

- روزی چنان بلند که همسایه خدا ، اینک به قدر سایه بختم به روی خاک

اعضای خانواده ؟

- حوای خوب و پاک ، قابیل خشمناک ، هابیل زیر خاک

روز تولد ؟

- روز جمعه ، به گمانم که روز عشق

رنگت ؟

- اینک فقط سیاه ، ز شرم چنان گناه

چشمت ؟

- رنگی به رنگ بارش باران ، که ببارد ز آسمان

وزنت ؟

- نه آن چنان سبک که پرم در هوای دوست ، نه آن چنان وزین که نشینم بر این زمین

جنست ؟

- نیمی مرا ز خاک ، نیم دگر خدا

شغلت ؟

- در کار کشت امیدم ، به روی خاک

شاکی تو ؟

- خدا

نام وکیل ؟

- آن هم فقط خدا

جرمت ؟

- یک سیب از درخت وسوسه

تنها همین ؟

- همین !!!

حکمت ؟

- تبعید در زمین

همدست در گناه ؟

- حوای آشنا

ترسیده ای ؟

- کمی

ز چه ؟

- که شوم من اسیر خاک

آیا کسی به ملاقاتت آمده است ؟

- بلی

که ؟

- گاهی فقط خدا

داری گلایه ای ؟

- دیگر گلایه نه ، ولی . . .

ولی که چه ؟

- حکمی چنین ، آن هم به یک گناه !!!

دلتنگ گشته ای ؟

- زیاد

برای که ؟

- تنها فقط خدا

آورده ای سند ؟

- بلی

چه؟

- دو قطره اشک

داری تو ضامنی ؟

- بلی

چه کس ؟

- تنها کسم خدا

در آخرین دفاع ؟

- می خوانمش ، چنان که اجابت کند مرا .

 
  • پنجه آفتاب
  • شرم
  • ضایعات