سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 87/9/11 | 2:34 عصر | نویسنده : ...

    الهی وربی من لی غیرک

میم مثل مناجات

انسان زمرمه می کند: پروردگارا با من سخن بگو!و...

چلچله ای آواز می خواند،اما انسان صدای چلچله را نمی شنود.

انسان فریاد می زند: پروردگارا با من سخن بگو!و...

آسمان صاعقه می زند،اما انسان صدای صاعقه را نمی شنود.

انسان اطرافش رامی نگردومی گوید: پروردگارا خود را به من بنما!و...

ستاره ها می درخشند،اما انسان درخشش ستاره ها را نمی بیند.

انسان فریاد سرمی دهد: پروردگارا برمن معجزه ای بیاور!و...

کودکی متولد می شود،اما انسان کودک را معجزه نمی پندارد.

انسان نومیدانه گریه سرمی دهد: پروردگارا!مرالمس کن،اجازه بده حضورت رااحساس کنم!و...

پروانه ای بردستان او فرود می آید،اما انسان پروانه را از خود دور می کند و می رود...

         

         پس هوشیار باش تا کوچکترین حضور او را احساس کنی.

 
  • پنجه آفتاب
  • شرم
  • ضایعات